وبلاگ عاشقانه
زیباتر از عشق در این دنیا نیست

کوچه پس کوچه های دلتنگی  

چشمانش پر بود از نگرانی و ترس ، لبانش می لرزید ، گیسوانش آشفته بود و خودش آشفته تر
- سلام کوچولو … مامانت کجاست ؟
نگاهش که گره خورد در نگاهم، بغضش ترکید. قطره های درشت اشکش ، زلال و و بی پروا چکید روی گونه اش
- ماماااا..نم .. ما..مااا نم …
صدایش می لرزید
- ا .. چرا گریه می کنی عزیزم ، گم شدی ؟
گریه امانش نمی داد که چیزی بگوید ، هق هق ، گریه می کرد
آنطوری که من همیشه دلم می خواست گریه کنم، آنگونه که انگار سالهاست گریه نکرده بود، با بازوی کوچکش مدام چشم هایش را از خیسی اشک پاک می کرد، در چشم هایش چیزی بود که بغضم گرفت…

- ببین ، ببین منم مامانم و گم کردم ، ولی گریه نمی کنم که ، الان با هم میریم مامانامون و پیداشون می کنیم ، خب ؟
این را که گفتم ، دلم گرفت ، دلم عجیب گرفت. آدم یاد گم کرده های خودش که می افتد ، عجیب دلش می گیرد. یاد دانه دانه گم کرده های خودم افتادم. پدر بزرگ، مادربزرگ، پدر، مادر، برادر، خواهر، عمو، کودکی هایم، همکلاسی های تمام سال های پشت میز نشستنم، غرورم، امیدم، عشقم، زندگی ام…
- من اونقدر گم کرده داااارم ، اونقدر زیاااد ، ولی گریه نمی کنم که، ببین چشمامو…
دروغ می گفتم ، دلم اندازه تمام وقت هایی که دلم می خواست گریه کنم ، گریه می خواست. حسودی می کردم به دخترک.
- تو هم … تو هم .. مام .. مام .. مامانتو .. گم کردی ؟
آرام تر شد. قطره های اشکش کوچکتر شد. احساس مشترک، نزدیک ترمان کرد. دست کوچکش را آرام گرفتم توی دستانم. گرمای دستش، سردی دستانم را نوازش کرد. احساس مشترک، یک حس خوب که بین من و او یک پل زده بود، تلخی گم کرده هامان را برای لحظه ای از ذهنمان زدود.
- آره گلم، آره قشنگم، منم هم مامانم و ، هم یک عالمه چیز و کس دیگه رو با هم گم کردم، ولی گریه نمی کنم که …
هق هق اش ایستاد ، سرش را تکان داد ، با دستم ، اشک های روی گونه اش را آهسته پاک کردم.
پوست صورتش آنقدر لطیف و نازک بود که یک لحظه از ترس اینکه مبادا صورتش بخراشد ، دستم را کشیدم کنار …
- گریه نکن دیگه، خب ؟
- خب …
زیبا بود ، چشمانش درشت و سیاه با لبانی عنابی و قلوه ای. لطیف بود ، لطیف و نو ، مثل تولد ، مثل گلبرگ های گل ارکیده. گیسوان آشفته و مشکی اش ، بلند و مجعد …
- اسمت چیه دخترکم ؟
- سارا
- به به ، چه اسم قشنگی ، چه دختر نازی
او بغضش را شکسته بود و گریه اش را کرده بود. او، دستی را یافته بود برای نوازش گونه اش ، و پناهی را جسته بود برای آسودنش. امیدی را پیدا کرده بود برای یافتن گم کرده اش ، و من ، نه بغضم را شکسته بودم ، که اگر می شکستم ، کار هردو تامان خراب میشد و نه دستی یافته بودم و نه امیدی و نه پناهی …
باید تحمل می کردم، حداقل تا لحظه ای که مادر این دختر پیدا می شد و بعد باز می خزیدم در پس کوچه ای تنگ و اشک های خودم را با پک های دود ، می فرستادم به آسمان ! باید صبر می کردم
- خب ، کجا مامانتو گم کردی ؟
با ته مانده های هق هقش گفت :
- هم .. هم .. همینجا ..
نگاه کردم به دور و بر ، به آدم ها ، به شلوغی و دود و صداهای درهم و سیاهی های گذران و بی تفاوت ، همه چیز ترسناک بود از این پایین آدم ها ، انگار نه انگار ، می رفتند و می آمدند و می خندیدند و تف بر زمین می انداختند و به هم تنه می زدند. بلند شدم و ایستادم. حالا ، خودم هم شده بودم درست ، عین آدم ها …
دخترک دستم را محکم در دستش گرفته بود و من ، محکم تر از او ، دست او را
- نمی دونی مامانت از کدوم طرف رفت ؟
دوباره بغض گرفتش انگار ، سرش را تکان داد که : نه
من هم نمی دانستم حالا همه چیزمان عین هم شده بود. نه من می دانستم گم کرده هایم کدام سرزمین رفته اند و نه سارا. هر دو مان انگار ، همین الان ، از کره ای دیگر آمده بودیم روی این سیاره گرد و شلوغ
- ببین سارا ، ما هردوتامون فرشته ایم ، من فرشته گنده سبیلو ، توهم فرشته کوچولوی خوشگل. برای اولین بار از لحظه ای آشناییمان ، لبخند زد. یک لبخند کوچک و زیر پوستی ، و چقدر معصومانه و صادقانه و ساده.
قدم زدیم باهم ، قدم زدن مشترک ، همیشه برایم دوست داشتنی است ، آن هم با یک نفر که حس مشترک داری با او ، که دیگر محشر است ، حتی اگر حس مشترک ، گم کردن عزیز ترین چیزها باشد ، هدفمان یکی بود ، من ، پیدا کردن گم کرده های او و او هم پیدا کردن گم کرده های خودش …
- آدرس خونه تونو نداری ؟
لبش را ورچید ، ابروهایش را بالا انداخت
- یه نشونه ای یه چیزی … هیچی یادت نیست ؟
- چرا ، جای خونه مون یه گربه سیاهه که من ازش می ترسم ، با یه آقاهه که .. ام .. ام … آدامس و شوکولات میفروشه
خنده ام گرفت ، بلند خندیدم ، و بعد خنده ام را کش دادم. آدم یک احساس خوب و شاد که بهش دست میدهد ، باید هی کشش بدهد ، هی عمیقش کند
سارا با تعجب نگاهم می کرد

برای دیدن به ادامه مطلب بروید

شوکولات میفروشه
خنده ام گرفت ، بلند خندیدم ، و بعد خنده ام را کش دادم. آدم یک احساس خوب و شاد که بهش دست میدهد ، باید هی کشش بدهد ، هی عمیقش کند
سارا با تعجب نگاهم می کرد
- بلدی خونه مون رو ؟
دستی کشیدم به سرش
- راستش نه ، ولی خونه ما هم همین چیزا رو داره … هم گربه سیاه ، هم آقاهه آدامس و شوکولات فروش …
لبخند زد
بیشتر خودش را بمن چسبانید ، یک لحظه احساس عجیب و گرمی توی دلم شکفت
کاش این دخترک ، سارا ، دختر من بود …
کاش می شد من با دخترم قدم بزنیم توی شهر ، فارغ از دغدغه ها و شلوغی ها ، همه آدم بزرگ ها را مسخره کنیم و قهقهه بزنیم
کاش میشد من و ..
دستم را کشید
- جونم ؟
نگاهش به ویترین یک مغازه مانده بود
- ازون شوکولاتا خیلی دوست دارم
خندیدم
- ای شیطون ، … ازینا ؟
- اوهوم …
- منم از اینا دوست دارم ، الان واسه هردومون می خرم ، خب ؟
خندید
- خب ، ازون قرمزاشا …
- چشم

هردو ، فارغ از حس مشترک تلخمان ، شکلات قرمز شیرینمان را می مکیدیم و می رفتیم به یک مقصد نامعلوم. سارا شیرین زبانی می کرد ، انگار یخ های بی اعتمادی و فاصله را همین شکلات ، آب کرده بود
- تازه بابام یک ماشین گنده خوشگل داره ، همش مارو میبره شمال ، دریا ، بازی می کنیم …
گوش می دادم به صدایش ، و لذتی که می چشیدم ، وصف ناشدنی بود. سارا هم مثل یک شوکولات شیرین ، روحم را تازه کرده بود. ساده ، صادق ، پر از شادی و شور و هیجان ، تازه ، شیرین و دوست داشتنی
- خب .. خب … که اینطور ، پس یه عالمه بازی هم بلدی ؟
- آآآآآره تازشم ، عروسک بازی ، قایم موشک ، بعدشم ام م گرگم به هوا ..
ما دوست شده بودیم. به همین سادگی. سارا یادش رفته بود ، گم کرده ای دارد ، و من هم یادم رفته بود ، گم کرده هایم. چقدر شیرین است وقتی آدم کسی را پیدا می کند که با او ، دردهایش ناچیز می شود و غم هایش فراموش. نفس عمیق می کشیدم و لبخند عمیق تر می زدم و گاهی بیخودی بلند می خندیدم و سارا هم ، بلند ، و مثل من بی دلیل ، می خندید. خوش بودیم با هم ، قد هردومان انگار یکی شده بود ، او کمی بلند تر ، و من کمی کوتاهتر و سایه هامان هم ، همقد هم ، پشت سرمان ، قدم میزدند و می خندیدند
- ااا. …مااامااانم ……. مامان .. مامان جووووووووون
دستم را رها کرد ، مثل نسیم ، مثل باد
دوید
تا آمدم بفهمم چی شد ، سارا را دیدم در آغوش مادرش !
سفت در آغوش هم ، هر دو گریان و شاد ، هر دو انگار همه دنیا در آغوششان است. مادر ، صورتش سرخ و خیس ، و سارا ، اشک آلود و خندان با نیم نگاهی به من. قدرت تکان خوردن نداشتم انگار
حس بد و و خوبی در درونم جوشیدن گرفته بود. او گم کرده اش را یافته بود و شکلات درون دهان من انگار مزه قهوه تلخ ، گرفته بود …
نمی دانم چرا ، ولی اندازه او از پیدا کردن گم کرده اش خوشحال نبودم
- ایناهاش ، این آقاهه منو پیدا کرد ، تازه برام شکولات و آدامس خرید ، اینم مامانشو گم کرده ها … مگه نه ؟
صورت مادر سارا ، روبروی من بود. خیس از اشک و نگرانی ،
- آقا یک دنیا ممنونم ازتون ، به خدا داشتم دیونه میشدم ، فقط یه لحظه دستمو ول کرد ، همش تقصیر خودمه ، آقا من مدیون شمام
- خانوم این چه حرفیه ، سارا خیلی باهوشه ، خودش به این طرف اومد ، قدر دخترتونو بدونین ، یه فرشته اس
سارا خندید
- تو هم فرشته ای ، یه فرشته سبیلو ، خودت گفتی …
هر سه خندیدیم
خنده من تلخ
خنده سارا شیرین
- به هر حال ممنونم ازتون آقا ، محبتتون رو هیچوقت فراموش می کنم ، سارا ، تشکر کردی از عمو ؟
سارا آمد جلو
- می خوام بوست کنم
خم شدم
لبان عنابی غنچه اش ، آرام نشست روی گونه زبرم
دلم نمی خواست بوسه اش تمام شود
سرم همینطور خم بود که صدایش آمد
- تموم شد دیگه
و باز هر دو خندیدیم
نگاهش کردم ، توی چشمش پر بود از اعتماد و دوست داشتن
- نمی خوای من باهات بیام تا تو هم مامانت و پیدا کنی ؟
لبخند زدم
- نه عزیزم ، خودم تنهایی پیداش می کنم ، همین دور وبراست
- پیداش کنیا
- خب
….
سارا دست مادرش را گرفت
- خدافظ
- آقا بازم ممنونم ازتون ، خدانگهدار
- خواهش می کنم ، خیلی مواظب سارا باشید
- چشم
همینطور قدم به قدم دور شدند ، سارا برایم دست تکان داد ، سرش را برگردانده بود و لبخند می زد
داد زد
- خدافظ عمو سبیلوی بی سبیل
انگار در راه رفتن مادرش بهش گفته بود که این آقاهه که سبیل نداشت که …
خندیدم
…..
پیچیدم توی کوچه. کوچه ای که بعدش پسکوچه بود. یک لحظه یادم آمد که ای داد بیداد ، آدرسشو نگرفتم که. هراسان دویدم
- سارا .. سار … ا
کسی نبود ، دویدم. تا انتهای جایی که دیده بودمش
- سارااااااااا
نبود ، نه او ، نه مادرش ، نه سایه شان
….
رسیدم به پسکوچه. بغضم آرام و ساکت شکست. حلقه های دود سیگار ، اشک هایم را می برد به آسمان. سارا مادرش را پیدا کرده بود. و من ، گم کرده ای به تمامی گم کرده هایم افزوده بودم. گم کرده ای که برایم ، عزیزتر شده بود از تمامی شان….
پس کوچه های بی خوابی من ، انتهایی ندارد. باید همینطور قدم بزنم در تمامی شان. خو گرفته ام به ، با خاطرات خوش بودن. گم کرده های من ، هیچ نشانه ای ندارند. حتی گربه سیاه و آقای آدامس فروش هم ، نزدیکشان نیست. من گم کرده هایم را توی همین کوچه پسکوچه های تنگ و تاریک گم کرده ام. کوچه پس کوچه هایی که همه شان به هم راه دارند و ، هیچوقت ، تمام نمی شوند. کوچه پس کوچه هایی که وقتی به بن بستش برسی ، خودت هم می شوی ، جزو گم شده ها…نوشته شده در تاریخ شنبه 22 مهر 1391 توسط مهدی رجبی اصل | نظرات()
CBD oil for pain
پنجشنبه 1 اسفند 1398 10:29 ب.ظ
It's awesome for me to have a website, which is good for my know-how.
thanks admin
fleck water softener dealers
پنجشنبه 24 بهمن 1398 04:39 ق.ظ
Hmm it appears like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I had
written and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I too am an aspiring blog writer but I'm still new to the whole thing.
Do you have any points for rookie blog writers? I'd genuinely appreciate it.
온라인 베팅 프로모션
شنبه 12 بهمن 1398 03:35 ب.ظ
This post is worth everyone's attention. Where can I find out more?
וילות להשכרה באילת
چهارشنبه 9 بهمن 1398 02:16 ق.ظ
Index Search Villas and lofts to book, search by region, find in minutes a villa for rent by city, various
rooms lofts and villas. Be thankful for the photos and information that they have to present you.

The site is a center for everybody the ads inside the field,
bachelorette party? Play with somebody who leaves Israel?

No matter what the key reason why you need to rent a villa for the two event or just a group
recreation ideal for any age. The site is also the biggest market of rooms by
way of the hour, which is another subject, for lovers who are searching
for an opulent room equipped for discreet entertainment by using a spouse or lover.
Regardless of what you are interested in, the 0LOFT website is really a try to find you to find rentals
for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush
Dan.
club rencontre senior
شنبه 5 بهمن 1398 02:46 ق.ظ
vieilles en baise club rencontre senior petite asiatique baise porno total bas sexe salope jeune francaise image insolite
porno porno gratuit en ligne pute parking
elle baise son neveu sexe salace beurette parisienne porno vestiaire monstre baise femme chaude rencontre chaude
salope je veux du sexe elle baise sa copine numero site de rencontre site de rencontre avec
homme noir sexe amateur a la plage sexe dans la douche porno papa et sa fille salope du metro ma tante la salope figurine porno baise moi comme
une salope beurette du sud porno classe rencontre femme sur pau mature rencontre collegienne qui
baise marie salope bateau electre porno hotel transylvania porno compilation branlette francaise branlette
au parc petite salope cochonne la video porno du jour plan cul frontignan fessee porno partouze dans un club
sexe court video sexe fessee bellemere salope appli rencontre trans naomi porno sexe mari cocu grosse salope de mere video porno
beurette amateur branlette sperme
博彩公司信誉评级排行
پنجشنبه 3 بهمن 1398 01:40 ب.ظ
I pay a visit everyday some sites and sites to read
posts, however this web site presents quality based writing.
sexo gratis vigo
سه شنبه 1 بهمن 1398 09:02 ق.ظ
sexo y yoga sexo gratis vigo sexo cornella videos porno xxx
conocer gente almeria contacto mujeres pontevedra video
porno teen porno en canal plus video sexo anal gratis chat conocer gente
gratis contactos con mujeres en don benito noche de sexo chicas buscar videos gratis porno de maduras sexo mallorca fotos chicas contactos sexo en mollerussa samanta villar porno personas teniendo sexo porno gratis transexuales porno movil gratis sexo con borrachas sexo
espontaneo chat gratis con mujeres solteras sin registrarse videos sexo
porno chat madrid sexo milanuncios contactos con mujeres en murcia encuentros sexuales en zaragoza contacto mujeres mataro videos porno gratis tetas grandes video sexo parejas sexo con caballos movil
sexo porno gratis morenas virgen sexo chicas para contactar videos porno masturbacion femenina lluvia dorada sexo
sexo real en el cine convencional porno en grupo porno gay en hd google porno blanca suarez porno videos sexo
anal primera vez pornograficas pagina para conocer
gente gratis niki minaj porno porno amateur camara
oculta videos sexo corridas maduritas sexo intercambios sexo
gay dating sites in new york
شنبه 28 دی 1398 06:01 ق.ظ
sex lessons for marriage gay dating sites in new york free christian dating sites worldwide free
dating websites for wealthy free 50 dating sites google
married dating site celebrity sex scandal super injunction best dating sites
in utah best android dating app review top free online dating websites
panda express careers application online mobile dating sites groping porn real milf porn destiny dixon porn online dating site american 100 free black dating sites in usa funny male online dating profiles alien sex sex stories romantic what is the best online dating site in the
united states top 10 australian dating sites best dating sites
for getting married old dating site dolly madison dating site rainbow dash porn sex chat up lines for
him in hindi straight dating sites couples dating website platy fish sexes young anal porn pokemon cosplay porn free teen porn pictures dating website for over 60s best questions to ask girl on dating site dirty sex messages for him sex male female other good
dating websites snuff porn lesbian dating sites usa tips for a
good online dating profile dentist porn how to flirt online dating site best free online dating site in usa jamaican online
dating sites meme sex tape dating sites melbourne review martial arts dating website best sugar
mama dating website cool dating website names first message
for online dating
Indira
جمعه 13 دی 1398 03:32 ب.ظ
Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization?
I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not
seeing very good results. If you know of any please share.
Thanks!
נערות ליווי
چهارشنبه 11 دی 1398 03:10 ب.ظ
"We've got to build to an alternative crescendo, cheri," he said.
"Therefore we will have an ending which is to be as none before."

His smile was decadent, his eyes were stuffed with lust, along with the soft skin of his hard cock
against my sex was having its intended effect. I became
feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide
between my sensitive lips. I felt the head of his cock push agonizingly at the entrance of my pussy, and I needed him to thrust into me hard.
Instead he retracted and slid his hardness back as much as my clit.I'd been aching to have him inside, and I possibly could tell that
his ought to push that wonderful hard cock inside me was growing.

His moans grew to fit mine, and I knew the feeling
of my wet pussy lips within the head of his cock was getting a lot both for of us.


"Allow finale begin," he stated, and then he slid the end of his
cock inside me.

The two of us gasped because held his cock there for your moment.
I contracted my pussy in order to him further inside,
anf the husband threw his return at the sensation. Inch by excruciating inch
he pushed his cock inside me, each time I squeezed my pussy around him.
His cock felt wonderful because it filled me, but Needed it
inside me. I rolled sideways and rested my leg against his shoulder, and the
man plunged his cock right in.
Kasino online
شنبه 7 دی 1398 02:56 ب.ظ
Truly when someone doesn't be aware of then its up to other people that they will help, so here it occurs.
Sportwetten Bonus
دوشنبه 2 دی 1398 02:10 ب.ظ
Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?

I mean, what you say is valuable and everything.

However think about if you added some great images or video clips to give your posts
more, "pop"! Your content is excellent but with pics and clips,
this website could certainly be one of the greatest in its field.
Excellent blog!
الرهان الریاضی
یکشنبه 1 دی 1398 10:43 ب.ظ
الرهانات الحرة | الرهان الریاضی | المراهنون | الرهان على الانترنت
mobile legends diamond hack zip
پنجشنبه 28 آذر 1398 02:15 ب.ظ
Hi there would you mind letting me know which web host you're using?

I've loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a
lot quicker then most. Can you suggest a good internet hosting provider at
a honest price? Kudos, I appreciate it!
Cbd olejek
چهارشنبه 20 آذر 1398 09:30 ب.ظ
Hi, I wish for to subscribe for this webpage to get most recent updates, therefore where can i do it please help.
förstora penisen
پنجشنبه 14 آذر 1398 03:08 ب.ظ
Pretty section of content. I just stumbled upon your
blog and in accession capital to assert that I get
actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing
to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.
effektiv penisförstoring
پنجشنبه 14 آذر 1398 08:15 ق.ظ
The other day, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see
if it can survive a forty foot drop, just so she
can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views.
I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!
Keluaran Hk 6d 2016
جمعه 3 آبان 1398 01:17 ق.ظ
وبلاگ عاشقانه - کوچه پس کوچه های
دلتنگی https://www.homehd.org/indotogel-data-hk-dan-pengeluaran-hk-pools-dari-keluaran-togel-hk.html
porn download
دوشنبه 8 مهر 1398 10:02 ب.ظ
I like what you guys are usually up too. This type of clever work and reporting!
Keep up the superb works guys I've added you guys to
blogroll.
parrish pest control
دوشنبه 8 مهر 1398 04:54 ق.ظ
Thanks for finally talking about >وبلاگ عاشقانه - کوچه پس کوچه های دلتنگی <Liked it!
Najlepszy Internet Stacjonarny
شنبه 6 مهر 1398 02:21 ب.ظ
I got this website from my pal who informed me on the topic
of this website and at the moment this time I am visiting this website
and reading very informative content at this place.
domowy internet
شنبه 6 مهر 1398 11:17 ق.ظ
Thanks very nice blog!
7escortgirls UAE
جمعه 5 مهر 1398 06:43 ب.ظ
The perfect man is often the grooms most reliable and
faithful buddy or relative. The perfect man is usually the grooms most trustworthy and
faithful buddy or relative. The ushers stands out as the grooms brothers,
cousin, or greatest mates, or brothers and close family members of the bride.
Responsibilities of the very best Man Before the marriage, he
- pays for his personal attire, purchased or
rented. May give the envelope to the officiant before the ceremony.
Throughout the ceremony, he - shouldn't be part of the processional
however enters with the groom, standing behind the groom and slightly to the left.
After the ceremony, he - instantly serves as one of many witnesses in signing the marriage
license. At the reception, he - doesn't stand within the receiving line except he can be the father of the groom.
After the reception, he - promptly returns both his
and the grooms rented formal put on to the appropriate location.
diät pillen
پنجشنبه 4 مهر 1398 07:34 ب.ظ
It's difficult to find educated people for
this subject, but you sound like you know what you're talking about!
Thanks
tabletten zum abnehmen
چهارشنبه 3 مهر 1398 06:04 ب.ظ
Today, I went to the beachfront with my kids.
I found a sea shell and gave it to my 4 year old
daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear and screamed.
There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
She never wants to go back! LoL I know this
is totally off topic but I had to tell someone!
Gratis Sexgeschichten
سه شنبه 12 شهریور 1398 09:07 ق.ظ
Since the admin of this website is working, no doubt very quickly it will be renowned, due to its quality contents.
check here
یکشنبه 10 شهریور 1398 07:42 ب.ظ
Hey! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell
you I truly enjoy reading through your articles. Can you suggest any other
blogs/websites/forums that deal with the same topics?
Many thanks!
you can look here
چهارشنبه 6 شهریور 1398 07:36 ق.ظ
Yes! Finally someone writes about check it out.
godzilla song
سه شنبه 5 شهریور 1398 04:32 ق.ظ
Spot on with this write-up, I honestly believe this amazing site needs a lot more attention. I'll probably be back again to read
more, thanks for the info!
https://www.etsy.com/listing/728134889/gee-slide-g-goldyellow
شنبه 2 شهریور 1398 12:01 ق.ظ
Hmm it appears like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll
just sum it up what I submitted and say, I'm
thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog
blogger but I'm still new to everything. Do you have any recommendations for
rookie blog writers? I'd certainly appreciate it.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ
مطالبی درباره ی عاشقان و عکس های عاشقانه و پیام های عشق و ...
» پست الکترونیک
» تماس با مدیر
» RSS
» ATOM
مطالب اخیر
آرشیو مطالب
نویسندگان
پیوند ها
نظر سنجی
» نظر شما درباره این وب چیه ؟؟؟پیوند های روزانه
صفحات جانبی
ابر برچسب ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

دریافت کد ابزار آنلاین
بلاگ گروه مترجمین ایران زمین
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو